De trekkracht van Fable

Leerdoel

Het doel is dat de leerlingen onderzoeken met welke kracht de Fable robot kan trekken.

Planning

Benodigde materialen voor het project:

  • Fable joint module
  • Fable Spin
  • Een krachtmeter
  • Een kader, draad, klemmen, etc. (kan variëren, afhankelijk van hoe leerlingen hun experimenten uitvoeren)

Vak en niveau: Voortgezet onderwijs (onderbouw)

Duur (aantal lessen): 2 x 45 min

Documenten

Onderwijsactiviteiten

De leerlingen moeten zelfstandig een experiment ontwerpen om te meten met hoeveel kracht Fable kan trekken.

De leerlingen moeten beginnen met het meten van de kracht waarmee de Fable spin trekt en vervolgens met de joint module. Uiteindelijk verzamelen de leerlingen hun resultaten en overwegen ze of er tegenstrijdigheden zijn in hun resultaten.

Recent Entries

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.