Geometrie in centimeters

Doelstelling:

De leerlingen moeten Fable leren programmeren om geometrische vormen te maken. Bovendien moeten ze een verbinding tot stand brengen tussen het programma en een fysieke vorm, zodat de leerlingen hun vorm met krijt op de grond/ op het schoolplein kunnen tekenen en dan Fable zover krijgen dat ze de exacte vorm opnieuw creëren.

Voor het project:

Aangenomen wordt dat de leerlingen weten hoe ze hele getallen in de grootte van honderden kunnen toevoegen, bijv. 130 + 224, en dat de leerlingen verschillende geometrische vormen kennen en de eigenschappen hiervan kennen

Dat wil zeggen:

  • Ze weten dat een vierkant een rechte hoek van 90ᵒ heeft en dat de som van de hoeken 360ᵒ is
  • Dat een cirkel 360ᵒ is
  • Dat een som van de hoeken in een driehoek 180ᵒ is

De leerlingen hoeven hiermee niet te rekenen maar het is belangrijk dat ze het weten om de programmeertaken correct op te lossen. Het is ook belangrijk dat de docent dit onthoudt en dat hij/zij tijdens de programmeerfase als gids fungeert. Natuurlijk is het ook belangrijk dat de leerlingen eerder hebben geprobeerd te programmeren, anders moeten hiermee rekening worden gehouden bij de planning .

Planning:

De volgende materialen zijn nodig voor het project

  • Fable Spin
  • Computer of iPad met Fable Blockly geïnstalleerd
  • Meetlint
  • Schoolbord-gradenbogen
  • Schoolbord-kompas
  • Schoolbord-liniaal
  • Optioneel: Een doos gevuld met diverse ditjes en datjes, zodat de leerlingen de mogelijk hebben om geometrische vormen te bouwen, tekenen en modelleren in verschillende materialen, slechts beperkt door hun verbeeldingskracht

Vak en niveau: Wiskunde, Voortgezet Onderwijs

Duur (aantal lessen): 6 lessen (2×45 min)

Documenten

Recent Entries

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.