Doelen:

De leerling gaat leren over windturbines, hoe ze werken en hoe ze kunnen worden geoptimaliseerd. De leerling gaat ook leren over digitale controlesystemen die de optimalisatie kunnen ondersteunen.

Planning

Benodigde materialen voor de les (robots, programma, achtergrondmateriaal/krantenartikelen relevant voor het onderwerp, instructievideo’s of andere bronnen):

Leerlingen hebben nodig

 • Fable robot (gewrichtsmodule)
 • LEGO connector
 • Laptop/PC en Fable program
 • Kleine elektrische ventilator
 • LEGO om de windturbine te bouwen
 • Windmeter
 • Materiaal over windenergie (Engelstalig)
 • Materiaal over windenergie (Nederlandstalig)
 • Materiaal over duurzame  energie (Engelstalig)
 • Materiaal over duurzame energie (Nederlandstalig)

Leeractiviteiten

Begin met het bespreken van duurzame energie en de verschillende soorten van deze energie. Probeer hierbij voorbeelden te laten zien van, bijvoorbeeld, windturbines, zonnepanelen of thermische zonne-energie.

Bespreek de leerdoelen in de klas en schrijf ze op het bord, zodat de doelen tijdens de les zichtbaar blijven.

De leerlingen gaan werken in groepjes van 2-4.

Het is mogelijk om de helft van de klas te laten werken aan windturbines en de andere helft aan zonnepanelen (zie de les over zonnepanelen).

De leerlingen krijgen de basisvaardigheden voor het programmeren met Fable uitgelegd.

De leerlingen gaan op zoek naar relevante informatie over de constructie van windturbines en de optimale omstandigheden waaronder de turbines werken. Met deze informatie gaan de groepen Fable ontwerpen, zodat deze het beste aansluit bij deze omstandigheden. De leerlingen moeten hun ontwerp kunnen onderbouwen met argumenten.

Vervolgens moet Fable worden geprogrammeerd om de windturbine optimaal te laten werken. Ook hier moeten de leerlingen kunnen uitleggen waarom ze hun programma op deze manier hebben geschreven.

Om af te sluiten geven de leerlingen een korte presentatie over hun opstelling en de keuzes die ze gemaakt hebben.

De onderdelen kunnen op verschillende manieren worden verdeeld

 • De hoeveelheid begeleiding kan per groep verschillen.
 • Sommige groepen kunnen meer diepgaand werken met het programmeren.
 • Taken kunnen worden verdeeld als duidelijk wordt dat een groep niet genoeg tijd heeft om het project af te ronden.

Sluit af met de evaluatie – zie hiervoor de evaluatiesectie.

Onderwerp en leerjaar: Natuurkunde/scheikunde, 2e & 3e Klas

Omvang (Aantal lessen): 4 lessen (4 x 45 minuten)

Documenten

Recent Entries

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.