Welzijnstechnologie

Doelen

De lessen worden uitgevoerd als een groepsproject in sociale wetenschap met een focus op welzijnstechnologie en welzijnsmodellen.

De Deense Nationale Raad van Sociale Diensten definieert welzijnstechnologie als volgt:

“Welzijnstechnologie en -digitalisering zijn technologische en digitale hulpmiddelen die burgers kunnen ondersteunen in hun dagelijkse levens of in samenwerking met sociale voorzieningen en behandelingen die ze ontvangen.”

Om leerlingen te inspireren voordat ze met het werk beginnen, is het een idee om de leerlingen mee te nemen naar bijvoorbeeld een verpleeghuis.

Planning

De leerlingen werken in groepen van maximaal 3 leerlingen. De groepen werken onafhankelijk bij het afbakenen van het probleem of de taak waarop ze willen focussen. De rol van de leerkracht is daarom gericht op het helpen als een groep vastzit.

Aan het einde geven de leerlingen een presentatie over hun ontwerp. Ook geven ze elkaar feedback en evalueren ze het project.

Materialen

  • Gewrichtsmodule (Fable robot)
  • PC
  • LEGO
  • Laserpen
  • 3D geprinte modules
  • Camera/telefoon

Voorafgaand aan het project is het aan te raden om de leerlingen te laten werken met welzijnsmodellen (selectief, residueel, en universeel). In dit project gaan de leerlingen voorbeelden van welzijnsdiensten onderzoeken en beschrijven.

Vervolgens zullen de leerlingen problemen of taken bestuderen die kunnen worden opgelost met welzijnstechnologie. Op basis van hun individuele werk komen de leerlingen samen in groepjes om de welzijnstechnologie te ontwikkelen die de specifieke taak of het specifieke probleem kan oplossen.

Onderwerp: Sociale wetenschappen

Leerjaar: 2e & 3e Klas van de Middelbare School

Type: Groepsproject

Duur: 8 lessen (8 x 45 minuten)

Documenten

Links

Easelly

Leeractiviteiten Lessen 1-2

Leerlingen worden geïntroduceerd met de drie welzijnsmodellen (selectief, residueel, en universeel).

Ook zullen de leerlingen bespreken hoe welzijnstechnologie mogelijke toekomstige problemen kan oplossen. Een startpunt kan bijvoorbeeld de vergrijzing van de samenleving zijn. De klas kan vervolgens de consequenties van deze maatschappelijke trend bespreken, en hoe welzijnstechnologie kan helpen om sommige van deze problemen op te lossen.

De projectgroepen leveren een presentatie over de drie welzijnsmodellen in. De presentatie kan bijvoorbeeld worden gemaakt met de online-tool, Easelly. De link hiervoor is te vinden in het document (www.easel.ly).

Lessen 3-6

De groepen gaan gebieden in welzijn en openbare diensten identificeren waarin de welzijnsrobot mogelijk kan worden geïmplementeerd.

De groepen ontwerpen en ontwikkelen een oplossing voor het probleem. De groepen presenteren hun probleem en oplossing die ze hebben ontwikkeld.

Evaluatie

De leerkracht geeft de leerlingen een summatieve beoordeling van de presentaties over de welzijnsmodellen.

Leerlingen bereiden een presentatie voor over hun specifieke welzijnstaak en oplossing in de vorm van een welzijnsrobot.

Leerlingen vullen ook een zelfevaluatieformulier in.

Recent Entries

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.