Waarschijnlijkheidsexperiment met werprobot

Doel:

De leerlingen moeten een robot bouwen en programmeren, zodat deze een tafeltennisbal kan gooien. Met behulp van de robot moeten de leerlingen een eenvoudig experiment uitvoeren. Hierbij onderzoeken ze de frequentie en steekproefruimte.

Op basis van het experiment kunnen ze vervolgens vaststellen hoe ze de steekproefruimte kunnen beïnvloeden als zij het programma aanpassen. Voor deze les is het belangrijk dat de leerlingen kennis hebben over steekproefruimte en frequentie.

Planning

De docent heeft de volgende zaken gereed staan voordat de les begint:

  • Fable robots (met bijbehorende LEGO module)
  • Laptops met de Fable software geïnstalleerd
  • Tafeltennisballen
  • LEGO
  • Meetlinten (bij voorkeur 5 meter of langer)
  • Matten/kleden (of andere oppervlakten die ervoor zorgen dat de bal niet te ver doorrolt)
  • Opdrachtvellen

Onderwerp en leerjaar: Wiskunde, Groep 7 & 8

Duur: 2 Lessen (2x 45 minuten)

Documenten

Onderwijsactiviteiten

De leerlingen werken in groepjes van 2 of 3.

Het is van belang dat de leerlingen bekend zijn met de begrippen frequentie en steekproefruimte, voordat de les begint. Het opdrachtvel beschrijft hoe een frequentietabel wordt gemaakt, maar het is aan te raden om de structuur van de tafel van vermenigvuldiging door te nemen in de les.

Leerlingen moeten een werprobot bouwen. De robot moet een tafeltennisbal stabiel kunnen houden. Een mogelijkheid is om in de les eerst verschillende ontwerpen te bestuderen, waarna er een standaardontwerp wordt gekozen.

De robot wordt gebouwd, geprogrammeerd en getest, voordat de leerlingen het experiment beginnen.

Een voorbeeld van hoe de code eruit kan zien is te vinden onder Oplossing.

Evaluatie

Een klassikale terugblik op de les, waarin de leerlingen hun resultaten presenteren.

De leerlingen kunnen ook een individuele zelfevaluatie invullen. Deze is voor de leerling zelf, maar kan door de docent ook gebruikt worden als toekomstige leerreferentie.

Recent Entries

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.