Doelstelling:

De leerlingen moeten een programmering schrijven, waarbij de toetsen worden gebruikt om de robotarm met een pingpongbal in de vork te besturen. De standaard, waar de bal op moet worden geplaatst, wordt op een willekeurige plaats op de halve cirkel gezet. De leerlingen moeten de arm zo snel mogelijk en met hoge mate van precisie bewegen. De opdracht kan worden geïntensiveerd met een wedstrijd, waarbij het doel is om de bal zo snel mogelijk op b.v. drie verschillende plekken te plaatsen.

Voorbereiding

Om te beginnen moet de leraar het volgende voorbereiden:

  • De passive module
  • De joint module
  • De Vork
  • Een pingpongbal
  • De standaard
  • Een stuk A3 papier met daarop een halve cirkel voor het plaatsen van de basis (de basis moet op de halve cirkel worden geplaatst)

Onderwep: Wiskunde

Niveau: Basis- en Voortgezet Onderwijs

Geschatte tijdsbesteding: 2 lessen (90 minuten)

Documenten

Onderwijsactiviteiten

In deze opdracht moeten de leerlingen een programma maken, zodat ze de arm kunnen besturen met de vier pijlen op het toetsenbord. De arm moet omhoog, omlaag, naar recht en naar links kunnen bewegen. De onderstaande programmering (fig. 2) is een suggestie, welke is getest, zodat de optimale beweging naar rechts of links 3 graden is.  

Hoe hoger de graden, hoe minder nauwkeurig, en in een lagere graad zal de arm langzamer bewegen.

Recent Entries

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.