Pythagoras

Doelstelling:
De leerlingen kunnen geometrische relaties uitleggen, metingen berekenen en de stelling van Pythagoras gebruiken.

Planning

 • Fable-robot
 • Computer
 • Telefoonhouder (oranje 3D-geprint)
 • Laserpointer
 • Meetlint
 • Gradenboog (kan in digitale vorm zijn, bijvoorbeeld een app)
 • Krijt (voor markeerdoeleinden)
 • Pen, papier en rekenmachine
 • GeoGebra of een soortgelijk programma

Vak: Wiskunde Voortgezet Onderwijs

Lengte (aantal lessen): 4-6 lessen

Documenten

Onderwijsactiviteiten

De leerlingen werken in groepjes van 2-4 personen.

De stelling van Pythagoras wordt op het bord geschreven samen met de leerdoelen, die de docent met de klas doorneemt.

De leerlingen downloaden en installeren de Fable-software op hun computers. Vervolgens maken de leerlingen kennis met de software.

De leerlingen zijn verdeeld in groepjes en elke groepje krijgt een robotkit en de handleiding voor leerlingen.

De groepjes gaan aan de taken werken. Ze moeten de robot modelleren, zodat deze een laserpointer kan vasthouden. Houd er rekening mee dat er verschillende manieren zijn om deze taak te benaderen en te construeren.

De leerlingen programmeren de robot en voltooien de opdrachten.

Gedifferentieerd onderwijs kan op verschillende manieren worden gedaan

 • De hoeveelheid begeleiding kan worden gevarieerd tussen de groepjes.
 • Sommige groepjes kunnen grondiger werken met GeoGebra.
 • Er kan onderscheid worden gemaakt in de toewijzingen als duidelijk wordt dat een groep geen tijd heeft om alles te doen.

Recent Entries

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.