Doelen

Leerlingen gaan een robot ontwerpen die vierkanten kan tekenen met een laserpen. Ze worden uitgedaagd met betrekking tot hun begrip van de relatie tussen de omtrek en de lengte van de zijden. In de opdrachten gaan de leerlingen logisch redeneren om de oplossing te bereiken. Daarnaast gaan de leerlingen hun werk ook documenteren. Deze les kan gecombineerd worden met de les “Oppervlakte en vierkanten.”

Planning

Het is handig om, voor de les begint, met de leerlingen te bespreken wat ze weten over vierkanten, omtrek en oppervlakte.

Materialen

  • Gewrichtsmodule (Fable robot)
  • Laserpen
  • Telefoonhouder (voor de laserpen)
  • PC
  • Pen en papier (mogelijk Geogebra of een vergelijkbaar programma)

Leeractiviteiten

Leerlingen werken in groepjes van twee. Iedere groep krijgt een opdrachtenvel.

Leerlingen ontwerpen code voor Fable zodat deze met behulp van de laserpen vierkanten kan tekenen. Leerlingen documenteren hun werk door de vierkanten te tekenen. Om dit te doen is het aan te raden om een vel papier te gebruiken als ondergrond, zodat de leerlingen de hoekpunten kunnen markeren. De leerlingen zullen waarschijnlijk ontdekken dat ze een pauze in de code moeten bouwen om de hoekpunten te markeren.

Wanneer de leerlingen een vierkant hebben gemaakt, moeten ze in opdracht 1.b Fable een nieuw vierkant laten tekenen met een omtrek die twee keer zo groot is als de omtrek van het eerdere vierkant. Het idee is dat de leerlingen de wiskundige relatie ontdekken tussen de lengte van de zijden en de omtrek van het vierkant. In dit geval is de relatie dat het verdubbelen van de lengte van de zijden ervoor zorgt dat de lengte van de omtrek ook verdubbelt.

Als deze les wordt uitgevoerd in combinatie met de les “Oppervlakte en vierkanten” kunnen de leerlingen nog extra worden uitgedaagd door ze de relatie tussen de twee lessen te laten ontdekken.

Dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn:

Als de lengte van de zijden van het vierkant wordt verdubbeld, dan wordt het oppervlakte vier keer zo groot en de omtrek verdubbelt.

Evaluatie

Leerlingen presenteren hun werk aan een andere groep. In de presentaties kunnen ze hun resultaten en code delen.

Recent Entries

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.