Parabolen

Doelen

De leerlingen programmeren Fable om zo parabolen te bestuderen en om kennis te vergaren over de variabelen die van invloed zijn op de leidende coëfficiënt van een parabool.

De leerlingen zullen onderzoeken hoe ze de baan van de bal (en dus de parabool) kunnen veranderen door veranderingen aan te brengen aan de robot of in het programma.

Planning

Het is een vereiste voor dit project dat de leerlingen gewerkt hebben met kwadratische vergelijkingen, waaronder ook met de helling van de raaklijn en het toppunt. Het is een voordeel als de leerlingen grafieken kunnen tekenen in Geogebra (of een vergelijkbaar programma).

Materialen

  • Gewrichtsmodule (de Fable robot)
  • Bal – niet te zwaar, bijvoorbeeld een pingpongbal
  • LEGO om een “hand” te bouwen die de bal kan werpen
  • PC met de Fable software geïnstalleerd
  • Smartphone of tablet met een slow motion camera (kan als een app worden gedownload)
  • Meetinstrumenten

Pen en papier (mogelijk Geogebra of een vergelijkbaar programma)

Leerjaar: Middelbare school 3e klas

Duur: 6 lessen

Documenten

Leeractiviteiten

Leerlingen werken in groepjes van 2 of 3. Iedere groep krijgt een opdrachtenvel. Het is aan te raden om het opdrachtenvel eerst klassikaal door te nemen, zodat de leerlingen vragen kunnen stellen. De focus moet liggen op niet-lineaire formules, met een nadruk op parabolen. Het is belangrijk dat de leerlingen gewerkt hebben met kwadratische vergelijkingen, waaronder ook met de helling van de raaklijn en het toppunt. De leerlingen bouwen de robot, zodat deze de bal kan werpen.

Notitie: Het is moeilijk om de bal ver te werpen met een robot gemaakt van LEGO. In plaats daarvan kan de robot ook gemaakt worden met glasvezel. Dit maakt de robot flexibel, waardoor de bal verder weg kan worden gekatapulteerd. Neem contact met ons op voor een prototype.

Het is belangrijk dat de leerlingen hun opstelling goed testen en de opbouw ervan goed vastleggen, zodat ze in de latere lessen met dezelfde opstelling kunnen werken. De leerlingen bouwen ook een opstelling waardoor de lengte en hoogte van de worp gemeten kan worden als ze de worp filmen met de slow-motion camera. Een mogelijk idee is om een raster te tekenen en dit als achtergrond te gebruiken bij het filmen. Het doel is dat de leerlingen een haalbare methode vinden om de worpen te meten.

Als de leerlingen een werkende opstelling hebben gebouwd en een parabool hebben getekend, dan moeten ze de relatie vinden tussen hun opstelling en de variabelen van de leidende coëfficiënt van de parabool.

Leerlingen kunnen ofwel het programma ofwel de robot aanpassen om zo een hogere of verdere worp te bereiken. Het verlengen van de arm is een voorbeeld van een aanpassing aan de robot. Het instellen van een snellere uitvoering van de worp is een aanpassing van de software.

Evaluatie

Groepsevaluatie waarin de leerlingen hun resultaten presenteren.

Daarnaast kunnen de leerlingen een evaluatieformulier invullen. Dit formulier is bedoeld voor de leerlingen zelf, maar kan door de leerkracht ook gebruikt worden om toekomstige lessen bijvoorbeeld beter in te delen.

Recent Entries

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.