Oppervlakte en vierkanten

Doelen

Leerlingen ontwerpen een robot die vierkanten kan tekenen met een laserpen. Ze worden uitgedaagd in relatie tot hun begrip van de connectie tussen oppervlakte en zijlengte van vierkanten. In de opdrachten gaan de leerlingen logisch redeneren om oplossingen te bereiken, terwijl ze ook hun werk documenteren. Deze les kan in combinatie met de les “Omtrek en vierkanten” worden uitgevoerd.

Planning

Voordat de les begint is het handig om met de leerlingen te bespreken wat ze weten over vierkanten, omtrek en oppervlakte.

Materialen

  • Fable robot
  • Laserpen
  • PC met Fable software geïnstalleerd

Pen en A3 papier

Lesactiviteiten

Leerlingen werken in groepjes van twee. Iedere groep krijgt een opdrachtenvel. De leerlingen ontwerpen code voor Fable om de gewrichtsmodule vierkanten te laten tekenen met een laserpen. De leerlingen documenteren hun werk door de vierkanten te tekenen. Om dit te doen kunnen de leerlingen Fable de vierkanten laten tekenen met het papier als ondergrond. Vervolgens kunnen ze de hoekpunten markeren om daarna de lijnen tussen de hoekpunten te tekenen. Het is handig als de leerlingen een pauze in de code maken, zodat ze de tijd hebben om de hoekpunten te markeren. Na de eerste opdracht, wordt in de tweede opdracht gevraagd of de leerlingen nu een vierkant kunnen tekenen met een oppervlakte die vier keer zo groot is dan het eerste vierkant. Het idee is dat de leerlingen de wiskundige relatie ontdekken tussen de lengte van de zijkanten en de oppervlakte van het vierkant. In dit geval moet de lengte van de zijkanten worden verdubbeld, zodat het oppervlakte verviervoudigd. Als deze les wordt uitgevoerd in combinatie met de les “Omtrek en vierkanten” kunnen de leerlingen ook worden uitgedaagd om een connectie te vinden tussen de twee lessen. Bijvoorbeeld door te realiseren dat door de lengte van de zijkanten te verdubbelen de oppervlakte verviervoudigt en de omtrek verdubbelt.

Evaluatie

Leerlingen presenteren hun werk aan een andere groep. In de presentaties delen de leerlingen hun resultaten en de code.

Recent Entries

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.