Vindenergi

Formål:
Eleven skal lære omkring vindmøller, hvordan de virker og hvordan de er mest optimale. Eleven skal vide, hvordan digital styring kan underbygge optimeringen af vindenergi.

Planlægning

Materialer til forløbet (robotter, program, evt. baggrundstekster/avisartikler eller lign. om det faglige område, evt. instruktionsvideoer eller andre hjælperessourcer):

Materialer:

 • Fable robot (joint modulet)
 • LEGO connector
 • bærbar computer og program
 • Lille elektrisk vindmølle
 • LEGO til at bygge vindmøllen på Fable
 • Vindmåler
 • Tekst om vindenergi
 • Tekst om vedvarende energi

Fag & klassetrin: Fysik/kemi 8.-9. klasse

Omfang (antal lektioner): 4 lektioner (4 x 45 min)

Dokumenter

Undervisningsaktiviteter

Der startes ud med en klassedialog om vedvarende energi og de forskellige typer, der findes. Derefter relateres det til hverdagen, hvor eleverne ser energien blive udnyttet såsom vindmøller, solceller og solfangere.

Læringsmålene præsenteres for klassen og opskrives, så de forbliver synlige for eleverne under deres arbejde.

Klassen inddeles i grupper af 2-4 elever.

Her er der mulighed for at opdele klassen, så halvdelen arbejder med vindmøller og den anden del arbejder med solceller (se andet forløb).

Eleverne introduceres til Fable.

Eleverne læser om deres emne, finder relevante oplysninger om opbygningen og under hvilke vilkår vindmøller er mest optimale. Ud fra disse oplysninger skal gruppen nu designe Fable til at understøtte disse forhold bedst muligt, og de skal kunne argumentere for deres valg.

Fable skal nu programmeres, så møllen får mest muligt ud af vinden. Her skal eleverne kunne forklare, hvad der skal til for at ramme vinden bedst muligt.

Afslutningsvis kan grupperne kort fortælle, hvordan de har bygget og programmeret Fable, og begrunde deres valg.

Undervisningsdifferentiering kan ske på flere måder

 • Mængden af vejledning kan varieres mellem de forskellige grupper.
 • Nogle grupper kan arbejde mere dybdegående med programmeringen.
 • Der kan differentieres i opgaverne, hvis det bliver tydeligt, at en gruppe ikke kan nå det hele.

Seneste lndlæg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.