Velfærdsteknologi

Formål

Forløbet er oplagt at køre som et tværfagligt forløb mellem samfundsfag og fysik/kemi, hvor velfærdsteknologi og velfærdsmodeller er i fokus.

Eleverne skal forud for forløbet arbejde med velfærdsmodeller (selektive, residuale og universelle) i samfundsfag. Eleverne skal igennem arbejdet undersøge og beskrive eksempler på velfærdsydelser i Danmark.

Efterfølgende skal eleverne overveje og undersøge problemstillinger, der kan løses med velfærdsteknologi. På basis af elevarbejdet skal eleverne gruppevis udvikle en velfærdsteknologi, der kan løse en specifik arbejdsopgave eller problemstilling.

Definitionen på velfærdsteknologi på socialstyrelsens hjemmeside lyder som følgende.

” Velfærdsteknologi og digitalisering er teknologiske og digitale redskaber, der kan understøtte borgere i deres dagligdag eller i forbindelse med sociale velfærdsydelser og indsatser, de modtager.”

For at inspirere eleverne forud for arbejdet med velfærdsteknologi, kan klassen besøge en institution, der har velfærd som kerneydelse. Det kunne eksempelvis være et besøg på et plejehjem.

Planlægning

Eleverne bør arbejde i grupper på max. 3. Grupperne skal arbejde selvstændigt, i forhold til at afgrænse deres problemstilling og udvikle deres velfærdsteknologi. Derfor vil lærerens rolle mest handle om at vejlede, når gruppearbejdet går i stå.

Til slut fremviser eleverne deres produkt for resten af klassen, giver hinanden feedback og evaluerer på forløbet og deres egen indsats.

Materialer

  • Fable robot
  • Computer
  • Eventuelle ressourcer stillet til rådighed
  • LEGO
  • Laserpen
  • Papir/pap
  • 3D printede moduler
  • kamera/telefon

Undervisningsaktiviteter

Lektion 1-2

Eleverne skal introduceres for de tre velfærdsmodeller (Selektiv, Residuale og Universel).

Det bør også debatteres, hvordan velfærdsteknologi kan afhjælpe eventuelle fremtidige problemstillinger. En indgangsvinkel kunne være den voksende ældregruppe kontra den faldende samlede arbejdsstyrke i samfundet. Det kan derefter debatteres i klassen, hvilke konsekvenser en sådan tendens måtte have i samfundet, og hvordan velfærdsteknologi kan være med til at afhjælpe nogle af de problemstillinger.

Projektgrupperne afleverer en præsentation af de tre samfundsmodeller. Præsentation kan eksempelvis laves med online værktøjet Easelly, som der er linket til i materialet.  

Lektion 3-6

Projektgrupperne skal identificere områder inden for velfærd og service, hvor en velfærdsrobot potentielt kunne implementeres.

Projektgrupperne designer og udvikler en løsning til den givne problemstilling.

Projektgrupperne præsenterer deres problemstilling og den tekniske løsning, de har udviklet.

Evaluering

Læreren giver eleverne en summativ tilbagemelding på deres præsentationer af velfærdsmodellerne.

Eleverne skal forberede en præsentation af deres problemstilling og deres løsningsforslag i form af en velfærdsrobot.

Eleverne skal derudover udfylde et selvevalueringsark.  

Dette forløb er bl.a. afprøvet på Antvorskov Skole i Slagelse, mens Fable robotssystemet stadig var et forskningsprojekt på DTU. Det er der kommet et godt rigtig godt indslag på TV2 Øst ud af. Se det via links.

Fag & klassetrin: Samfundsfag og fysik/kemi – 8. Klasse

Type: projektforløb

Omfang: 8 lektioner (8 x 45 minutter)

Dokumenter

Seneste lndlæg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.