Til læreren

Dette forløb er en blanding af kodeeksempler og selvstændige opgaver, eleverne skal løse.

Til hver opgave er der en film, hvor eleverne kan analysere robotarmens bevægelser.

Analyse af opgaven:

I robotteknologiens verden er det vigtige at kunne analysere hvilke opgaver en robot skal udføre og i hvilken rækkefølge opgaver/bevægelse skal udføres. Opgave 2, 5 og 6 er typiske opgaver hvor eleven skal se en video, analysere (og MEGET gerne nedskrive) bevægelserne og derefter omsætte dem til den rette programmering på Fable.

I denne oversigt beskrives opgaverne og ideen med disse:

Overskrift Indhold Kodninger Sværhedsgrad
1: Accelerer rumskibet Når raketter forlader jorden skal disse accelereres op i hastighed Løkker, variable og matematikblokke Mellem – kodeeksempel
2: Red astronauten Astronauten skal reddes uden for rumskibet Semiautomatisk programmering – brug af taster Let

Kod selv

3: Scan boringsprøver Boringsprøver fundet på Mars skal scannes Brug af kamera og variable og evt. Fable Face Svær-

Kodeeksempel og øvelser

4: Scanning af depotprøver Boringsprøver fundet på Mars skal scannes Brug af kamera og variable og evt. Fable Face Svær
5: Udskift ilttank Udskift ilttanken Semiautomatisk programmering -brug af taster Let-

Kod selv

6: Rumaffald Kom af med affaldet, hurtigst muligt Logik og løkker Mellem

Kod selv

7: Meteorstorm FableFace skal scanne himlen for meteorer Løkker i løkker og intro til Fable Face og dets muligheder Mellem

Kod selv

8: Sammenkobling To robotter skal arbejde sammen og kobles “sammen” Løkke og datasammenligning Mellem kod selv
9: Beskyd meteorerne To robotter arbejder sammen: Den ene scanner himlen for meteorer og den anden lader kanonen/scanneren Løkker i løkker, variable dataopsamling Svær.

Kod selv

Fag: Matematik og Teknologi i Fysikfaget

Klassetrin: 7. – 9. klasse

Omfang: 5-6 lektioner a 45 minutter

Dokumenter

Materialer:

  • Fable joint moduler
  • Hubs (dongle)
  • Låg (fra kasserne)
  • LEGO til at bygge div prøver o.a.
  • Evt. webcam
  • Smartphone med Fable Face (hent fra Google Play eller App Store)

Opgave 1

Omfattende opgave. Der arbejdes med acceleration.

Se filmen Undvigelseshastighed

Opgave 2

Se filmen Red astronauten

Opgave 3

Der skal sættes tid af til at eleverne kan eksperimentere med kamerafunktionen i Fable Blockly.

Der skal bruges LEGO-klodser i forskellige farver.

Se filmen Scanning af jordprøver

Opgave 4

Se filmen Scanning af depottest

Opgave 5

Opgaven kan gøres ekstra svær, ved at markere et præcist område hvor den nye tank skal stå.

Denne opgave er en typisk trial’n’error opgave, hvor der måske skal bruges 10-15 forsøg.

Det er vigtigt at fastgøre pladen med robotarmen, fordi den mindste bevægelse, giver unøjagtige placeringer.

Se filmen: Udskift ilttanken

Opgave 6: Af med rum affaldet

Der skal bruges LEGO og en fx en lille kugle til at symbolisere affald.

Se filmen Af med affaldet.

Opgave 7: Meteorstorm

I denne opgave skal eleverne arbejde med Fable Face på mobiltelefon.

Se filmen Meteorstorm

Opgave 8: Sammenkobling.

I denne opgave skal to robotter/rumskibe “kobles” sammen. Robotterne skal starte forskudt og den øverste robot skal “indhente/sammenkobles” med den nederste.

I løsningsforslaget skal eleverne selv  udfylde og afprøve hastigheden i de to sorte felter.

Se filmen Sammenkobling

Opgave 9: Beskyd meteorerne

I denne opgave skal den ene robotarm scanne himlen for meteorer og den anden skal “skyde” dem ned.

Se filmen: Shoot-meteors

Seneste lndlæg

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.