Formål

Eleverne skal udvikle en robot, der kan tegne forskellige typer af trekanter med en laserpen. Eleverne skal forud for forløbet have tilegnet sig viden om, hvordan trekanter kan kategoriseres ud fra deres vinkler og sidelængder. I arbejdet skal eleven ræsonnere sig frem til mulige løsningsforslag og dokumentere deres arbejde.

Planlægning

Det er en forudsætning for at arbejde med forløbet, at eleverne har arbejdet med ligebenede, ligesidede, retvinklede, stumpvinklede og spidsvinklede trekanter.

Materialer

  • Fable-sæt 
  • LEGO til at bygge en holder til laseren
  • Laserpen
  • Computer
  • Pen og papir. (evt. Geogebra el. lign. program)

Undervisningsaktiviteter

Eleverne arbejder i grupper på 2-3 elever. Hver gruppe skal have opgavearket udleveret.

Eleverne skal udvikle kode til Fable, så modulet kan tegne forskellige typer af trekanter med en laserpen. Eleverne skal dokumentere deres trekanter ved at tegne dem. Til det kan de bruge et stykke papir som arbejdsområde for laserpennen. Eleverne markerer hvert hjørnepunkt (laser punkt), og optegner figuren ved af forbinde punkterne med streger. Eleverne vil sikkert opdage, at de er nødt til at bruge pauser i deres kode for at kunne nå at afsætte punkterne på papiret.

Videre arbejde kunne være at udfordre eleverne ved at skrive en kode, hvor robotten udelukkende tegner tilfældige trekanter. Dette kan også bruge som en differentieringsmulighed, hvis forudsætningerne i elevgrupperne for kodning er forskellige.

Fag & klassetrin: Matematik, Mellemtrin

Omfang: 2-4 lektioner

Dokumenter

Seneste lndlæg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.