Fable på DigiKidz Eastercamp hos Microsoft

Dette forløb er udviklet af Kristoffer Theil, IT-Didaktisk konsulent, Gentofte Kommune.

DigiKidz har til formål at fremme børnenes evner til at designe og realisere digitale produkter, herunder at teste og raffinere disse, og undervisningen har fokus på børnene som kreative og innovative producenter. Sidestillet med dette formål, ligger det også i DigiKidz’ DNA, at børnene skal have tre dage, hvor det sociale aspekt og samværet med andre børn/unge er i fokus.

Temaet for årets DigiKidz 2018 er: Rejser. Med afsæt i tilgængelig teknologi, herunder bl.a. programmérbare robotter, droner og smartphones, skal børnene arbejde med temaet, der leder frem mod realisering af digitale produkter af forskellig art. Det kan fx være spil, simuleringer, apps, hjemmesider og robotter. Derved får børnene både arbejdet med hardware og software. Der vil også være mulighed for inddragelse af kreative fysiske materialer, der kan integreres i det digitale arbejde.

Baggrund for valg af tema

Hvilke færdigheder/kompetencer opnås hos børnene ved arbejdet med årets emne?

  • I arbejdet med Rejser skabes der bro mellem børnenes erfaringer og den abstrakte tænkning, med begrebet rejser set i en bredere kontekst.
  • Der lægges i arbejdet vægt på børnenes innovative arbejdsprocesser og en åben opgavebeskrivelse, der rummer mulighed for kreativitet.
  • Børnene lærer nye digitale værktøjer at kende og stifter bekendtskab med begrebet app-smashing, hvor flere værktøjer anvendes som en del af et produkt, og tilsammen udgør en helhed.

Hvordan kan emnet understøtte børnenes forståelse for IT/den digitale verden?

  • Eleverne arbejder med udfordringer fra den virkelige verden, og udfordres i arbejdet til at indtænke et fremtidigt bud på hvad teknologien muliggør i fremtiden.
  • I arbejdet med de multimodale fortællinger i Book Creator, får børnene mulighed for at tænke kreativt og prøve kræfter med samspillet mellem de forskellige modaliteters samspil. Der lægges vægt på muligheden, for at inddrage forskellige digitale værktøjer i arbejdet.

Seneste lndlæg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.