Robotter der løser opgaver i industrien

Kom-i-gang forløb, til elever som ikke har beskæftiget sig med robotter og programmering tidligere.

Eleverne lærer Fable at kende, lærer den første kodning og får koblet deres viden om robotter til robotters anvendelse og funktion i det virkelige liv.

Via disse slides skulle forløbet gerne være selvkørende uden særlig forhåndskendskab fra lærerens side.

Eleverne skal efter forløbet kunne:

– samle fablerobotten så den i konstruktion passer til en given opgave

– kode fablerobotten til at klare en given opgave

– gennemskue hvordan en bevægelse på robotten vil forløbe ved at se på kodningen

– redigere i kodningen så den bliver mere optimal

– bygge og kode fablerobotten så den udfører opgaver, der udføres på rigtige virksomheder

– nævne og forklare arbejdsopgaver som robotter udfører i det virkelige liv

– anvende centrale fagord og begreber mundtligt og skriftligt samt have viden herom

– give og modtage feedback i en designproces

– samtale med simpel argumentation om designvalg ​af robotten

Fag og klassetrin: Teknologiforståelse 5. – 6. klasse

12 lektioner

Dokumenter

Seneste lndlæg

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.