Vi er storforbrugere af plastik, der er plastik i vores telefoner, vores computere, biler, cykler, køkkenudstyr osv. Selv hovedparten af vores mad er pakket ind i plastik.

Siden plastik blev opfundet i 1950érne er produktionen eksploderet. I dag er forbruget af plastik så højt, at det svarer til at der på verdensplan bliver brugt 31.000 plastikposer pr sekund.

I alt er plastikproduktionen steget fra 15 mio. tons i 1964 til 311 mio. tons i 2014, og det forventes at produktionen fordobles over de næste 20 år.*

Plastiks udbredelse hænger selvfølgelig sammen med prisen på produktionen, da plastik er et restprodukt fra olieraffinaderierne, som er i brug døgnet rundt og dermed genererer en række spildprodukter, heriblandt ethylen- og propylengasser. Råvaren er derfor stort set gratis, hvilket gør plast som polyetylen og polypropylen billigt at producere i store mængder.

Man anslår at der hvert år ryger 8 mio. tons affald ud i havene og at dette tal vil fordobles i løbet af de næste 10 år, hvis dette fortsætter vil der inden længe være mere plastik i havene end fisk *

* Kilde plasticchange.dk + plastic the facts

Planlægning:

Udgangspunktet i dette forløb, er undervisningsmaterialet som FN har udgivet i forbindelse med deres verdensmål, der ligger under naturgeografi.

Ved planlægningen af dette forløb, skal I, udover Fable robotten (Som i dette forløb primært er tænkt som en del af modelleringskompetencen, men afhængig af elevernes innovative ideer og evner sagtens kan indgå på andre måder),  også have fat i et par undervisningssæt af Plast Lab som man kan få ved at udfylde formularen på plast.dk/plastlab

  • 1 Fable joint
  • 2 Fable Spin
  • PC (med Fable programmet installeret)
  • Forskellige værktøjer til Fable
  • Smartphone
  • Tegne og måleredskaber
  • ”Skrammelkasse” med mange små dimser og rør og lignende, som eleverne kan bygge af.
  • Evt. adgang til Makerspace, laser cutter og 3D printere (kan evt. bookes på CFU)
  • Forskelligt plastmateriale som eleverne kan lave forsøg med.
  • Papir, lim og sakse.

Fag & klassetrin: 8. – 9. klasse

Biologi, fysik-kemi og geografi

Tidsforbrug: Min 10 lektioner (2×45 min). Samt tid til at eleverne kan arbejde selvstændigt med undersøgelser og forsøg.

Dokumenter

Læringsmål i forhold til programmering
Eleven kan lave sekventielle programmer der kan udføre simple mål og mere komplicerede mål.

Eleven forstår hvordan programmer udføres ved at følge simple og præcise og entydige instruktioner.

Evaluering

Igennem forløbet, vil der løbende være evaluering. Lærerene giver feedback igennem undervisningslektionerne. Eleverne giver hinanden feedback ved fremlæggelserne. Efterfølgende giver lærerne de forskellige grupper respons.

Seneste lndlæg

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.