Fællesfagligt fokusområde:

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Formål:

Eleverne skal arbejde med sammenhængen mellem livsstil, sundhed, befolkningsudvikling samt erhvervsudvikling og hvordan dette påvirker samfundet.

Eleverne skal anvende Fable, til at opstille en løsning på en eller flere af nedenstående problematikker dette kan skabe i samfundet, eksempelvis indenfor ældrepleje, hospitalsbranchen eller industrien.

Planlægning

Materialer til forløbet:

Fysik/kemi:

  • Computere med Fable-programmet
  • Fable joint-modul
  • Evt. LEGO
  • Evt. LEGO-connector
  • Ske + 3D-printet holder til connector
  • Passiv connector
  • Skruer til conncector

Overordnede læringsmål:

Eleven kan programmere Fable til at understøtte deres problemstilling.

Eleven kan bruge Fable som modellering, for at understøtte deres undersøgelser.

Eleven kan sammenligne levevilkår i 2 forskellige lande, ud fra data de finder på www.globalis.dk

Eleven kan forklare betydningen, af en sundlivsstil og dens betydning for menneskets levevilkår.

Eleven kan belyse hvilke problemer et faldende fødselstal, samt stigende levealder betyder for et land/samfund.

Eleven kan give eksempler på, teknologiens betydning/indflydelse på menneskets sundhed og levevilkår, samt ændringer i levevilkår.

Eleven kan præsentere deres projekt for hinanden via selvvalgt medie.

Fag & klassetrin: Fysik/kemi, geografi og biologi, 7.-9. klasse

Omfang: 6 uger (36 lektioner – kan variere)

Dokumenter

Undervisningsaktiviteter

Forløbet afvikles som et fællesfagligt fokusområde, omkring emnet teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. Forløbet strækker sig over 6 uger, hvor der i alle timer i biologi, geografi og fysik/kemi arbejdes med det fællesfaglige fokusområde.

Eleverne kan i forløbet, arbejde individuelt eller i grupper på max. 3. Læreren/lærerne vil igennem hele forløbet fungere som vejleder/vejledere, og vil løbende vejlede eleverne i arbejdsprocessen.

Det er et krav at eleverne minimum en gang, opsøger lærerne for vejledning igennem processen.

I uge 1 arbejder eleverne med at indkredse deres problemstilling, vha videns- og dataspørgsmål, forklarings- og forståelsesspørgsmål, holdnings- og vurderingsspørgsmål, samt handlingsspørgsmål. Efter dette, skal de udarbejde deres problemstilling og arbejdsspørgsmål, med hjælp fra læreren.

I uge 2-3 vil lærerne afholde relevante oplæg i henholdsvis geografi, biologi og fysik/kemi, som eleverne skal inddrage i deres arbejde.

I uge 3 begynder eleverne at arbejde selvstændigt med deres problemstilling, med mulighed for evt. praktisk arbejde, feltundersøgelser, virksomhedsbesøg, osv.

I uge 4-6 arbejder eleverne selvstændigt, med at undersøge deres problemstilling, med løbende vejledning fra læreren/lærerne. Til slut fremviser eleverne deres produkt for resten af klassen/andre klasser på skolen.

Klassen giver hinanden feedback og evaluerer forløbet og deres egen indsats.

Seneste lndlæg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.