Parabler

Formål

Gennem programmering af Fable, undersøger eleverne parabler og opnår viden om variablernes betydning, for forskriften af en parabel.

Eleverne skal undersøge, hvordan de ved at ændre programmering eller robotten, kan påvirke boldens bane og derved parablens udformning.

Planlægning

Det er en forudsætning for at arbejde med forløbet, at eleverne har arbejdet med andengradspolynomium, herunder forskrift, hældningskvotient og toppunkt. Det vil også være en fordel, at eleverne kan visualisere funktioner i Geogebra.

Materialer

  • Joint-modul (Fable-robotten)
  • Bold – ikke for tung, evt. en bordtennisbold
  • LEGO til at bygge en kastearm
  • Computer med Fable-software
  • Smartphone eller tablet med slowmotion kamera (kan downloades som app)
  • Måleredskaber
  • Pen og papir. (evt. Geogebra el. lign. program)

Undervisningsaktiviteter

Eleverne arbejder i grupper på 2-3 elever. Hver gruppe skal have opgavearket udleveret. For at eleverne forstår opgaven, bør opgavearket gennemlæses i klassen, så eleverne har mulighed for at stille spørgsmål til opgaven.

I klassen tales der om ikke-lineære funktioner, med særligt fokus på parabler. Det er vigtigt, at eleverne har viden om forskriften for parabler, hældningskvotient og toppunkt.

De skal modellere robotten, så den er velegnet til kast.

Note: Det er svært at få robotten til at kaste så langt, når armen bliver bygget i LEGO. Man kunne i stedet forestille sig, en lang kastearm i et andet mere fleksibelt materiale (fx glasfiber). På denne måde, ville man kunne lave et længere kast. Kontakt os evt. for en prototype.

Det er vigtigt, at de får testet deres setup grundigt og dokumenteret det, så de kan fortsætte arbejdet, i de efterfølgende lektioner med samme setup.

Eleverne skal også udvikle et setup, hvor de kan måle længde og højde på boldens bane, når den filmes i slowmotion på telefonen. Det kan laves, ved at tegne tern i en given størrelse på en baggrund, som eleverne så filmer op imod, når kastet foretages af robotten. Ideen er her, at eleverne skal finde en brugbar metode, hvorved data kan opsamles til behandling.

Når eleverne har et fungerende setup, og har plottet en parabel, skal de finde en sammenhæng mellem deres setup og de variabler der indgår i funktionens forskrift.

Eleverne kan enten ændre programmering eller robot, for at opnå et højere toppunkt eller et længere kast. Ændringer på hardwaren, kan være en længere eller kortere kastearm. Ændringer i softwaren, kan eksempelvis være en hurtigere afvikling af kastet.

Fag & klassetrin: Matematik 9. Klasse

Omfang: 6 lektioner

Dokumenter

Seneste lndlæg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.