Omkreds og kvadrater

Formål

Eleverne skal udvikle en robot, der kan tegne kvadrater med en laserpen. De vil blive udfordret på deres forståelse af sammenhængen mellem omkredsens længde og sidelængden på et kvadrat.  I arbejdet skal eleverne ræsonnere sig frem til mulige løsningsforslag samtidig med, at de dokumenterer deres arbejde. Forløbet kan bruges i sammenhæng med forløbet Areal og Kvadrater.

Planlægning

Det er en forudsætning for at arbejde med forløbet, at eleverne har arbejdet med kvadrater, omkreds og areal.

Materialer

  • Joint-modul (Fable-robot)
  • Laserpen
  • Computer 
  • Pen og papir. (evt. Geogebra eller lign. program)

Undervisningsaktiviteter

Eleverne arbejder i grupper på to elever. Hver gruppe skal have opgavearket udleveret.

Eleverne skal udvikle kode til Fable, så joint-modulet kan tegne et kvadrat med en laserpen. Eleverne skal dokumentere deres undersøgelse ved at tegne kvadratet. Til det kan de bruge et stykke papir som arbejdsområde for laserpennen. Eleverne markerer hvert hjørnepunkt (laserpunkt), og optegner figuren ved af forbinde punkterne med streger. Eleverne vil sikkert opdage, at de er nødt til at bruge pauser i deres kode, for at kunne nå at afsætte punkterne på papiret.

Når eleverne har konstrueret et kvadrat, bliver de i opgave 1.b udfordret på at få Fable til at konstruere et nyt kvadrat, hvor omkredsen af kvadratet er to gange større end det foregående kvadrat de har tegnet. Eleverne skal gerne finde den matematiske sammenhæng (når sidelængden på et kvadrat gøres dobbelt så lang, vil den samlede omkreds også blive dobbelt så lang).

Hvis forløbet laves i sammenhæng med forløbet ”areal og kvadrater”, kan eleverne sættes til at undersøge hvilken sammenhænge de kan finde i de to opgaver.

Det kunne eksempelvis være:

Hvis sidelængden gøres dobbelt så lang på et kvadrat, så vokser arealet til det fire-dobbelte og omkredsens længde bliver dobbelt så stor.

Fag & klassetrin: Matematik 4.-5. klasse

Omfang: 2 lektioner (2×45 min)

Dokumenter

Seneste lndlaeg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.