Novel engineering: “Frode og alle de andre rødder”

Beskrivelse af novel engineering:

Novel Engineering er en ramme, der kan lægges ned over de fleste bøger, hvor der er en konflikt eller en udfordringer, som personerne i bogen skal løse.

Det er, når eleverne skal løse udfordringerne, at teknologien kan sættes i spil i danskfaget.

Formål:

Eleverne skal lære om personkarakteristik og miljøkarakteristik. Mens bogen bliver læst, skal eleverne forsøge at finde de problemer eller konflikter, de møder i handlingen. De skal ved hjælp af Fable robotten løse konflikten i bogen, og løsningen skal være i overensstemmelse med miljøet i bogen.

Planlægning

  • Fable robot med dele
  • Skrammelkasse til at bygge løsninger
  • Notesbog eller kladdehæfte til at skrive ideer og konflikter ned undervejs

Klassetrin og fag: Dansk, 3. – 5. klasse

Omfang: 6 – 12 lektioner

Dokumenter

Undervisningsaktiviteter

Opgaven kan gøres mere eller mindre åben. I den åbne opgave vælger eleverne selv det problem, de gerne vil løse. Ønskes et mere struktureret forløb, vælger læreren en konflikt ud, eleverne skal løse.

Inden eleverne går i gang med at identificere konflikterne i bogen, skal de have sat sig grundigt ind i miljø og personer. Rammerne for miljøet kan lave et naturligt benspænd for løsningen af problemet. F.eks i Frode og de andre rødder stjæler løbehjulstyven fra en lejlighed. Derfor skal løsningen kunne fungere i forhold til omgivelserne.

Herefter går designprocessen i gang, hvor eleverne løbende får feedback på deres løsningerne, her vil fable indgå. Der er også mulighed for at lægge flere benspænd ind undervejs. Herefter præsenteres løsningerne.

Seneste lndlæg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.