Byg en kæledyrsrobot med Fable

I forløbet med kæledyrsrobotter, vil eleverne blive bekendte med sociale robotter, samt hvordan mennesker og robotter indgår i sociale relationer. Der bliver i stigende grad lavet robotter, som skal interagere med mennesker, og forholdet mellem mennesker og robotter kaldes Human-Robot Interaction (HRI).  

Temaet om kæledyrsrobotter er udarbejdet med blik for tværgående emner inden for It og medier, Teknologiforståelse og Innovation. Forløbet lægger op til, at eleverne forholder sig nysgerrigt, legende og skabende. Således tilegner de sig viden inden for teamet; de forholder sig reflekteret og kritisk; de bruger deres fantasi og kreativitet; de er fysisk aktive og leger.

Ved at lave øvelser med design og programmering forstår eleverne vigtigheden af præcis kommunikation.

Materialer:

  • Fable Joint moduler
  • Passiv moduler
  • Karton eller pap til at designe en kæledyrsrobot/fabledyr
  • iPad eller Chromebook med Fable Blockly installeret 
  • Hubs (dongle)
  • Evt accessories til Fable 
  • evt. LEGO connector 
  • evt. LEGO til at designe kæledyrsrobotter

Kæledyr og fabeldyr:

De fleste børn i 2., 3. og 4. klasse kan motiveres ved at beskæftige sig med kæledyr og de har allerede viden, som de kan udvide gennem et forløb om robotter. Der findes adskillige robotkæledyr, som man kan købe, og som simulerer noget af det som levende kæledyr kan.

Forløbet med kæledyrsrobotter, kan også udvides eller fokuseres ved at introducere eleverne for fabeldyr, som ofte har menneskelignende evner, de kan tale, gå på to ben og på anden vis agere som mennesker, dvs. antropomorfisering.

Det kan også være at elevernes kæledyr skal være hybrider, dvs have egenskaber fra to forskellige dyr.  

Tværgående emner:

It og design –

Teknologiforståelse –

Innovation –

Seneste lndlæg

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.