Fable fortæller historier

Fælles Mål dansk:

Fremstilling:

 • Eleven kan skrive med en læselig og sammenbundet håndskrift og på tastatur. Eleven har viden om effektive skriveteknikker.
 • Eleven kan give respons på teksters genre og struktur. Eleven har viden om teksters genre og struktur.

Kommunikation

 • Eleven kan forstå eget og andres kropssprog. Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog.

Danskforløb:

Du skal digte en historie om…

Læreren har på forhånd valgt, hvilken genre historien skal være. I dette forløb har vi valgt at bruge eventyrgenren, da det er en genre eleverne ofte kender til og som har en fast struktur (hjem-ude-hjem).

 1. Genren gennemgås på tavlen, hvor de vigtigste genretræk gennemgås. Der læses et eventyr højt. På forhånd har læreren lavet 10 nøgleord, der passer til eventyret og 10 nøgleord, der ikke gør. Ordene lægges ud, hvor der er plads. I grupper skiftes eleverne til at løbe ud og finde et ord, der passer på det læste eventyr. Eleverne genfortæller historien for hinanden.
 1. Eleverne laver et skelet til deres eget eventyr. Et papir/hæfte deles op i 3 felter: Hjem, ude, hjem. Herefter skriver eleverne stikord til handlingen. Eleverne laver en hurtigskrivning af deres eventyr (sæt ur til 5 min, helt ro og så skrives der løs). I en del-og-fortæl runde læser eleverne deres hurtigskrevne eventyr op for hinanden. Der gives positiv feedback til historien. Eleverne skriver de forslag eller nye ideer, de kunne brug ind i deres skelet.
 1. Eleverne skriver på computer eller i hånden deres eventyr ud fra deres opdateret skelet. Når eventyret er læst, skal de øve sig på at læse det højt.
 1. Historien skal herefter indtales på computeren og gemmes i mappen:

              Dokumenter/Fable/My fable sounds/  (Gem i .wav eller mp3)

Se her hvordan du downloader et program til computeren, der hedder Audacity, som du kan bruge til at optage lyden. 

Åbn nu Fable Blockly og indsæt din historie (din lydfil)

Se her hvordan man kan få Fable Blockly til at afspille lydfilen – husk at indsætte vent i sek-blokken (ellers når den ikke at blive færdig med at læse op)

Forløbet kan køres med det forudgående (uden robot), men kan også videreudvikles, med Fablerobotten, der gestikulerer, mens historien læses op:

 • Byg en social Fable robot med 2 arme og en telefon med Fable Face installeret
 • Programmér robotten til at gestikulere (vifte) med armene, når lydfilen afspilles (så det ser ud som om at det er robotten der fortæller).
 • Programmér også Fable Face til at ændre ansigtsudtryk en gang imellem, sådan at hvis der fx sker noget spændende eller trist, ændrer ansigtsudtrykket sig.

Variationer:

 • En variation kan være, at finde en mere robot-agtig stemme, til at læse historien op
 • Der kan desuden også arbejdes med stemning. Fx via baggrundsmusik, til at understrege en bestemt stemning i historien (find evt. musik på https://www.bensound.com/).
 • En variation kan være, at bruge tekst til tale (pt. kun tilgængelig på Chromebook og iPad-version september 2019) til at læse historien op. Her vil der skulle arbejdes en del med stavning, for at få Blockly til at læse det rigtige op.
 • En idé kunne også være at lave et teaterstykke, hvor det er Fablerobotter, der spiller rollerne. Denne kunne også bruges i sprogfag.
 • Man kunne også arbejde med selvfortællinger (historier fra ens eget liv, som kan være svære at fortælle – her kunne rollespillet at robotten fortæller historien gøre det nemmere)
 • Man kunne også arbejde med selvfortællinger i overbygningen, i forhold til sociale medier og den bølge af selviscenesættelse, der er på nettet.

Klassetrin: 3. – 4. klasse

Fag: dansk, teknologiforståelse

Lektioner: 4-6

Dokumenter

Ressourcer

Inspiration

Seneste lndlæg

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.