Få Fable til at nikke

Fag & klassetrin: Matematik, Natur og teknologi: 4 – 6. klasse

Omfang: 2 lektioner (2 x 45 minutter)

Formål:

Introduktion til softwaren Fable Blockly og Fable robottens grundlæggende bevægelsesfunktioner.

Eleverne skal udvikle fortrolighed med at programmere Fable-robotten.

Planlægning

For at komme i gang med dette læringsforløb forventes det, at læreren har følgende klar inden undervisning:

  • Fable robotter (med tilhørende LEGO-modul)
  • Bærbare computere med Fable softwaren installeret
  • Projektor til at vise Intro-video

Undervisningsaktiviteter

Eleverne inddeles i grupper på 2-3 elever, alt afhængig af antal elever, samt hvor mange robotter der er til rådighed.

Det vil være en fordel, hvis eleverne har et vist kendskab til blok-programmering, fra enten code.org eller Scratch.

Det vil være en fordel, hvis eleverne forud for forløbet, eller som efterbehandling har arbejdet, eller kommer til at arbejde med begreber som:

  • Hvad er en algoritme?
  • En løkke eller gentagelse
  • Hvordan læser computeren koden i Blockly? (fra toppen og ned, et trin af gangen)

Evaluering

Fælles opsamling på klassen, hvor eleverne præsenterer deres resultater.

Eleverne kan desuden udfylde det individuelle evalueringsark. Evalueringen kan bruges som elevernes egen evaluering, til opsamling i klassen, eller til vejledning af læreren i forbindelse med fremtidig undervisning.

  • Tænk eventuelt også på hvordan en formativ evaluering kan foretages i løbet af undervisningen.

Seneste lndlæg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.