Fable holder rytmen

Formål:

Eleverne skal programmere Fable til at holde rytmen på et rasleæg evt. hjemmekonstrueret af plastikkrus. Når eleverne har løst denne opgave skal de sammen forsøge at spille til rytmen.

Planlægning:

Du skal bruge følgende materialer til forløbet (pr. gruppe):

 • Hub (Dongle)
 • 1 Fable joint-modul
 • Computer med Fable Blockly installeret
 • Rasleæg
 • Plastikkrus
 • Plastikgranulat, grødris el. lign.
 • Bagepapir og elastikker
 • Xylofoner, klokkespil el. lign.
 • Evt. små trommer (i Fables størrelse – kan være yoghurt-bøtter el. lign)
 • Evt. en trommestik el. kølle

Fag & klassetrin: Musik – 3.-4. klasse

Omfang: 8 uger af 2 lektioner (2×45 min) om ugen

Dokumenter

Overordnede læringsmål:

 • Eleverne kan programmere Fable til at holde rytmen i ottendedele
 • Eleverne kan spille til den rytme Fable holder

Læringsmål i forhold til programmering:

 • Eleverne kan programmere ved brug af blokprogrammering
 • Eleverne kan oprette og debugge (tjekke for fejl) simple programmer
 • Eleverne kan gennem logisk ræsonnement optimere og korrigere programmeringen

Undervisningsdifferentiering:

Hvis der er elever, der har svært ved opgaven, eller er usikker på ottendedelspulsen, kan man i stedet vælge at de skal forsøge at skabe en taktfast puls på fjerdedelsnoder.

Undervisningsaktiviteter:

Forløbet starter med at læreren gennemgår eller genopfrisker elevernes viden om takter og grundlæggende noder. Eleverne skal have styr på fjerdedelsnoder og ottendedelsnoder.

Dette ledes videre til en snak om almindelig rytmisk musik og rytmesektionen i et band.

Eleverne skal have en forståelse for, at en simpel trommerytme indebærer, at hi-hatten spiller ottendedele og stortromme og lilletromme markerer fjerdedelene.

Læreren gennemgår hvordan et rasleæg virker, og i denne forbindelse kunne det være en idé at bygge “rasleæg” eller shakere ud af plastikkrus med grødris, plastikgranulat el. lign. Ved at bygge dem ud af gennemsigtige plastikkrus, vil eleverne få en god visuel oplevelse af, hvordan en shaker fungerer. Lad eleverne eksperimentere med flere forskellige former for fyld, og lade dem opleve, hvad det gør for lyden af shakeren, og hvordan det rytmisk virker i sammenhængen. Disse shakere er dog ikke voldsomt velegnede til selve programmeringsdelen, da størrelsen og fyldet mm. vil gøre det meget besværligt at få lavet en succesfuld programmering.

Derefter introducerer læreren eleverne for Fable og viser eleverne, hvordan man bruger Fable og det medfølgende program. Laves forløbet med en klasse, som i forvejen er vant til at arbejde med Fable, springes dette (og de efterfølgende øvelser) over, og klassen starter med den egentlige opgave.

Til at starte med laves grundlæggende øvelser, så eleverne lærer, hvordan man programmerer, og lærer de grundlæggende blokke at kende, særligt handlinger, løkker og logik.

Det er vigtigt at eleverne forstår de grundlæggende mekanismer i programmeringen, som at indsætte en ‘vent i sek.’ mellem 2 bevægelser, for at få robotten til at opføre sig på den ønskede måde.

Når de grundlæggende øvelser er gennemført, præsenteres eleverne for opgaven.

Når eleverne starter med at programmere, må det forventes, at de til at begynde med begår fejl og laver programmer, der ikke virker efter hensigten. Der er det lærerens opgave at forsøge at vejlede eleverne og skubbe dem i den rigtige retning, uden egentlig at løse opgaven for dem.

Som de kommer længere ind i opgaven vil en oplagt problemstilling for eleverne være, at rytmen bliver meget langsom, hvis ikke man ændrer i blokken ‘vent i sek.’ I løsningsforslaget er den helt nede på 0.3, for at skabe et tempo omkring 112 bpm.

I takt med at nogle grupper bliver færdige, kunne det være oplagt at lade eleverne hjælpe hinanden og vise deres arbejde for hinanden. Et decideret robot-band, der spiller synkront er på dette tidspunkt i elevernes udvikling, nok for meget at satse på.

Når eleverne har færdigprogrammeret robotterne, skal de forsøge at spille til robottens rytme. De skal altså bruge robotten som metronom.

Til at starte med kunne man lade alle eleverne spille samme sang evt. på xylofoner, klokkespil eller hvad, man lige har et klassesæt af. Sangen bør være kendt af eleverne og evt. brugt før i en anden sammenhæng. Når eleverne så har gjort sig erfaringer med at spille samme sang til rytmen, kan man efterfølgende gøre det, først til en fri improvisationsøvelse, hvor eleverne frit udfolder sig, dernæst kan man forsøge sig med egentlig komposition. Lad eleverne i hold forsøge at komponere 4 takter til den rytme Fable holder.

Ekstra opgave:

Lad Fable være orkesterlederen. Brug app’en Fable Face, til at vise forskellige ansigtsudtryk glad, trist mv. og lad eleverne forsøge at improvisere musik, der passer til følelserne. Evt. mens Fable fortsat holder rytmen.

Seneste lndlæg

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.