Flerfagligt forløb om lys

Formål:

Eleverne skal ud fra arbejdet med det elektromagnetiske spektrum, få en forståelse af elektromagnetisk stråling, samt hvilken energi de forskellige bølgelængder har.

De skal ydermere have en forståelse for, hvordan øjet og hjernen omsætter de bølgelængder vi opfatter som synligt lys, til strukturer og billeder. Samt hvordan stråling kan skade vores celler og sundhed.  

Eleverne: Skal programmere Fable robotten, til at udføre forskellige aktioner der bliver styret af lys, via webkamera. Forløbet afsluttes ved fremlæggelse i mindre grupper, hvor der skal gives positiv feedback, fra lærer samt andre elever.

_______________________________________________________________________________

Overordnede læringsmål for forløbet.

 • Eleven kan programmere Fable til at understøtte deres problemstilling.
 • Eleven kan bruge Fable som modellering, for at understøtte deres undersøgelser.
 • Eleven skal lære at programmere Fable robotten til at udføre forskellige sekvenser, styret af farver via webcamera.
 • Eleven skal lære at benytte sig af sensorer til styring i deres programmering.
 • Eleven skal kunne lade sin opnåede viden om programmering og lys til at indgå i sin modellering.
 • Eleven kan præsentere deres projekt for hinanden via selvvalgt medie.

For at kunne opnå dette, skal eleven have arbejdet med

 • Hvad lys er. Hvordan det opstår og hvordan det bevæger sig.
 • Hvad farver er og hvordan vi opfatter dem.
 • Hvordan ser øjet lyset og hvordan blive de data sendt til hjernen.
 • Hvordan kan vi omsætte lys til data.

Læringsmål i forhold til programmering

 • Eleven kan programmere Fable, til løsning af valgt problemstilling via blokprogrammering, hvor eleven lærer om gentagelse (Loop), fejlsøgning (debugging), forgrening (if … then..) og variable
 • Eleven skal bruge logisk ræsonnement, til at opdage og korrigere for fejl, i programmer (eller robotter)

Fag og klassetrin: Fysik/kemi, biologi og teknologiforståelse 7-8 klasse.

Omfang: 6 uger ca. 30 lektioner (lektionstal kan variere)

Dokumenter

Undervisningsaktiviteter

Selve undervisningsforløbet er tænkt som et flerfagligt forløb, hvor fagene fysik-kemi, biologi og teknologiforståelse kommer i spil. Det er som udgangspunkt et problemorienteret forløb, hvorfor eleverne også skal udarbejde problemstillinger.

Men man kan, hvis man vil, lade forløbet indgå i det fællesfaglige fokusområde Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår.

Forløbet vil strække sig over 5-6 uger, hvor fagene samarbejder og lægger timer til. Eleverne kan i forløbet arbejde enkeltvis, men det vil være optimalt hvis de arbejder i mindre grupper af 2-3 personer, så eleverne kan opleve at de kan sparre med deres partner om deres innovative løsninger samt deres problemstillinger.

Det er også vigtigt at eleverne i løbet af forløbet får minimum én planlagt vejledning hos en/flere af de implicerede lærere, men eleverne skal selvfølgelig have en løbende vejledning, for at understøtte deres forløb.

I uge 1 arbejder eleverne med at indkredse deres problemstilling, vha. videns- og dataspørgsmål, forklarings- og forståelsesspørgsmål, holdnings- og vurderingsspørgsmål, samt handlingsspørgsmål. Efter dette, skal de udarbejde deres problemstilling og arbejdsspørgsmål, med hjælp fra læreren.

I uge 2-3 vil lærerne afholde relevante oplæg i henholdsvis teknologiforståelse, biologi og fysik/kemi, som eleverne skal inddrage i deres arbejde.

I uge 3 begynder eleverne at arbejde selvstændigt med deres problemstilling, med mulighed for evt. praktisk arbejde, feltundersøgelser, virksomhedsbesøg, osv.

I uge 4-6 arbejder eleverne selvstændigt, med at undersøge deres problemstilling, med løbende vejledning fra læreren/lærerne. Til slut fremviser eleverne deres produkt for resten af klassen/andre klasser på skolen.

Klassen giver hinanden feedback og evaluerer på forløbet og deres egen indsats.

Seneste lndlæg

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.