Byg en forhindringsbane (håndværk og design)

Håndværk og Design – Valgfag
Kompetenceområde: 

Design

Idéudvikling Eksperiment og analyse
Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstillinger Eleven kan udvikle ideer med en innovativ og entreprenant tilgang, herunder med digitale værktøjer/ Eleven har viden om innovative og entreprenante ideudviklingsmetoder Eleven kan selvstændigt tilpasse komplekse designprocesser ud fra eksperimenter og analyse/ Eleven har viden om eksperiment og analyse af proces og produkt

Vi er omgivet med design, uanset hvor vi kigger hen – fra stolen og bordet til computeren, eller telefonen i vores hånd. Men hvordan er disse ting blevet skabt? 

Hvem har fået idéerne til det? Hvordan får man overhovedet en god idé? 

Netop idéudvikling er en af kompetencerne, der arbejdes med i Håndværk og Design-undervisningen, og samtidig en vigtigt kompetence at have med sig ud på fremtidens arbejdsmarked.

For at lære, må man kunne mestre at fejle. 

I dette forløb, arbejder eleverne med deres idéer ud fra en skabende tilgang, hvor der via forsøg og afprøvning, arbejdes med nogle af designprocessens grundvilkår. 

Hvordan kan robotter så bruges i Håndværk og Designundervisningen? 

Shape Robotics Fable Joint og Fable Spin-moduler gør det nemt, at arbejde med afprøvning af deres idéer, da eleverne hurtigt kan koble nye dele sammen, kode og teste de forskellige ting. 

Ovenstående undringsspørgsmål er udgangspunktet for dette forløb, sammen med en ramme der omhandler design og produktion af en forhindringsbane, hvortil der skal bygges forskellige elementer i hårde og bløde materialer, som skal anvendes sammen med de programmerede robotmoduler.

Forløbet kan indgå i Håndværk og Design valgfag, eller 6. Klasse, i forbindelse med fokus på designprocessen. Det er oplagt at lade forløbet munde ud i en form for udstilling, hvor gæsterne kan få lov til at afprøve den færdige bane og styre robotterne, ud fra den kode eleverne selv har skrevet. 

Materialer:

 • Vejledende moduler:
 • 2 x Hub (til kørende robot og hepperobot)
 • 1 x Fable Spin modul
 • 2 x Fable Joint moduler
 • 1 x 3D printede accessories
 • 1 x 2XY modul
 • 1 x 3XY modul
 • 2  x 4XY moduler
 • Diverse Træ/stof/garn mv.

Undervisningsaktiviteter: 

Læreren introducerer eleverne til mulighederne med Fable joint og Fable Spin, samt programmet Fable Blockly. 

Eleverne sættes i gang med at programmere og afprøve elementerne selv, så de hurtigt opnår en forståelse for, hvad man kan med de forskellige programmeringsdele i Blockly og afprøve hvilke muligheder de har, med de forskellige moduler.

Herefter introduceres eleverne til den overordnede ramme, som de skal idéudvikle indenfor i forløbet. Eleverne deles to og to, så de kan arbejde parvis og de støtter hinanden med idégenerering og opgaverne generelt.

Opgaverne de får stillet:

 • Byg en robot der kan køre gennem en bygget bane
 • Robotten skal kunne udføre en opgave undervejs, eks:
  • Hente en bold
  • Følge pile på gulvet i en bestemt farve
  • Elevernes udforskning og eksperimenter med robotdelene afgør udfaldet.
 • Byg et element til den fælles forhindringsbane, i hårde eller bløde materialer, eller en kombination af disse, eks:
  • Start/mål
  • Ramper
  • Flag og flagarme til hepperobot
 • Gennemfør banen – eks. Det team med den hurtigste tid, med udført opgave, vinder

Det er oplagt, at eleverne arbejder skiftevis med programmering og afprøvning, af deres byggede moduler. Skal de eksempelvis have Fable Spin, til at køre op over en rampe, skal de undersøge, hvor stejl en vinkel den kan køre op og ned af, samt hvilken hastighed modulet skal køre med. 

Efterhånden som eleverne bliver fortrolige med programmeringsdelen, kan de endvidere arbejde med at lægge små forhindringer, ind i måden robotten skal styres på. 

Eks: – At den bliver ved med at dreje, indtil der trykkes stop på mellemrumstasten. Dette gør det sværere at styre robotten præcist indtil den, der styrer robotten har øvet dette et par gange. 

Differentieringsmuligheder:

Læreren kan på forhånd have udvalgt, hvilke typer baneforhindringer, der skal udformes i de hårde og bløde materialer, og uddelt disse opgaver til eleverne afhænding af sværhedsgrad. 

Klassetrin: Valgfag i udskolingen eller 6. klasse

Fag: Håndværk og design som valgfag eller som obligatorisk

Lektioner: 

Dokumenter

Seneste lndlæg

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.