Materialer:

 • Fable robotter
 • Hub (dongle)
 • Passive moduler
 • Accessories
 • Computer med Fable Blockly installeret
 • Evt. smartphone med Fable Face installeret
 • Pap/papir til at lave prototyper

Opgave:

Tidligere, når man havde robotter i en produktionsvirksomhed, var de adskilt fra mennesker, bl.a. fordi de var farlige. I dag er mange virksomheder gået væk fra dette, fordi der nu er udviklet robotter der ikke er farlige, og som kan arbejde sammen med mennesker.

I skal forestille jer, I har en virksomhed, der hidtil har varetaget alle opgaver på “gammeldags facon” – I må gerne finde inspiration på nettet.

I skal prøve at analysere virksomhedens arbejdsopgaver, og overveje hvor det ville give mening at sætte ind med nogle automatiseringsløsninger.

I skal nu vælge en af jeres ideer ud og arbejde videre med.

Ved hjælp af Fable robotsystemet og evt. pap og karton (eller 3D-printer eller lasercutter) bygge og programmere prototyper på robotter, der vil kunne løse jeres udfordring.

I skal herefter forberede en præsentation eller video, hvor I gennemgår jeres analyser, samt præsenterer jeres robotløsning.

Overvejelser

Robotters styrke er: processer med mange gentagelser og ens arbejde, der er forudsigeligt. Menneskers styrke er: uforudsigelige arbejdsopgaver, og det at kunne ”læse mellem linjerne”.

 • Hvad er programmering?

Programmering kan både foregå i tekst, fx Python, html, javascript, java, C. Fælles for programmeringssprogene er, at der en bestemt syntaks, som er meget vigtige at overholde. Gør man ikke det, virker programmet ikke eller det kan få ting til at crashe. Generelt er det en god idé, hele tiden at teste sit program af, hver gang man har lavet noget nyt eller en ændring.

Der findes også ikonbaseret programmering – såkaldt “blokprogrammering”, som er en slags puslespilsbrikker, der repræsenterer den tilhørende tekstkode. Det giver god mening at bruge blokprogrammeringen i starten, idet det er meget nemmere at komme i gang med og generelt får det ikke ting til at crashe. Når man er klar, kan man gå over i tekstkoden, hvis det er relevant, eller man kan blive i blokken.

I Fable Blockly, kan man fra blok-delen, se den tilhørende pythonkode.

Man kan også gå over i en ren python og kode Fablerobotten derfra.

I python kan man mere end man kan i blokken, men det kræver at man kan sin kode.

 • Hvad er en industrirobot?

Industrirobotter var før i tiden robotter, der løste forskellige automatiseringsopgaver i industrien, fx robotter der blev brugt til at male biler. De var generelt bygget til ét bestemt formål og kunne kun lave én bestemt opgave. Hvis denne opgave ikke længere var relevant i virksomheden, ville den ikke kunne ændres til at lave noget andet.

I dag findes der robotter som er universelle, fx Universal Robots.

Det smarte ved denne type robotter, er at de kan sættes op til at løse en bestemt type opgave, i en periode, og når virksomheden ikke længere har brug for at få løst den opgave, kan den ombygges og omprogrammeres til at løse en anden opgave.

Man programmerer den også rimelig nemt i et program kaldet thread

Denne type robotter er ikke farlige for mennesker, hvad den “gamle type” var.

De fungerer som en slags “cobots”, hvor mennesker og robotter kan arbejde i det samme miljø, og på denne måde kan man udnytte de ting som mennesker er gode til (forskelligartede, uforudsigelige opgaver) og det som robotter er gode til (forudsigelige, ensartede opgaver med uendelige gentagelser).

Gode Fable-øvelser at arbejde med:

Byg en samlebånd

Databeregning ved hjælp af lister

Pick and place robot (flyt bolden)

Security robot

Sorteringsrobot

Pick and place robot ved hjælp af 5-bar linkage mekanisme

Fable peger mod nord

Kasterobot

Kopier bevægelse (den ene robot følger den anden)

Hvis du er gået i stå

Kom godt i gang med Fable

Hvis Fable driller

 1. Stop programmet.
  1. Vent på at start-ikonet bliver til en orange pil  – og start så programmet igen.
 2. Kontrollér, at robotten ikke er gået i dvale (Ved inaktivitet slukker robotarmen nemlig automatisk):
  1. Fable-ikonet skal lyse konstant.
  2. Forbindelsen genoprettes ved at trykke på robottens farve-knap.
 3. Kontrollér at hub’en og robotarmen har samme farve.
 4. Kontrollér statusblokken øverst til højre i Fable Blockly:
  1. Står der det rigtige hub-navn? Hvis ikke, så prøv at tage hub’ens USB-stik ind og ud – og genstart Fable Blockly.
  2. Står din robotarm på listen over ”Moduler”, når du trykker på i-knappen?
   1. Navnet står på siden af robotarmen.
   2. Hvis ikke, så prøv at skifte farve på både hub’en og robotarmen (grøn plejer altid at virke)
   3. Genstart Fable modulet.
 5. Kontrollér inde i programmet, at det er det rigtige navn på robotarmen, der står yderst til højre i sanse- og kørselsblokkene. F.eks. at der ikke står ”ABA”, hvis robotarmen hedder ”OXA”.
 6. Genstart Fable-programmet.

Seneste lndlæg

Want to stay in the loop?
Sign up to our Newsletter

We value your privacy. We never send you any spam or pass your information onto 3rd parties.