Areal og kvadrater

Formål

Eleverne skal udvikle en robot, der kan tegne kvadrater med en laserpen. De bliver udfordret på deres forståelse af sammenhængen mellem arealets størrelse og sidelængden på kvadrater.  I arbejdet skal eleverne ræsonnere sig frem til mulige løsningsforslag samtidig med, at de dokumenterer deres arbejde. Forløbet kan bruges i sammenhæng med forløbet omkreds og kvadrater.

Planlægning

Det er en forudsætning for at arbejde med forløbet, at eleverne har arbejdet med kvadrater, omkredse og arealer.

Materialer

  • Fable-robot
  • Laserpen
  • Computer med Fable-software installeret
  • Pen og A3-papir

Undervisningsaktiviteter

Eleverne arbejder i grupper på to elever hver. Hver gruppe skal have opgavearket udleveret.

Eleverne skal udvikle kode til Fable, så led-modulet kan tegne kvadrater med en laserpen. Eleverne skal dokumentere deres undersøgelse ved at tegne kvadratet. Til det kan de bruge et stykke papir som arbejdsområde for laserpennen. Eleverne markerer hvert hjørnepunkt (laser-punkt), og optegner figuren ved at forbinde punkterne med streger. Eleverne vil sikkert opdage, at de er nødt til at bruge pauser i deres kode, for at kunne nå at afsætte punkterne på papiret.

Når eleverne har konstrueret et kvadrat bliver de i opgave 2 udfordret på, om de med Fable kan konstruere et nyt kvadrat, hvor arealet er fire gange så stort. Eleverne skal gerne finde den matematiske sammenhæng (når sidelængden på et kvadrat gøres dobbelt så lang, vil det samlede areal bliver fire gange større).

Hvis forløbet laves i sammenhæng med forløbet ”omkreds og kvadrater”, kan eleverne sættes til at undersøge hvilke sammenhænge de kan finde i de to opgaver.

Det kunne eksempelvis være:

Hvis sidelængden gøres dobbelt så lang på et kvadrat, så vokser arealet til det fire-dobbelte og omkredsens længde bliver dobbelt så stor.

Fag & klassetrin: Matematik 4.-5. klasse

Omfang: 2 lektioner (2×45 min)

Dokumenter

Seneste lndlæg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.