Fællesfaglig fokusområde: En rejse til Mars

Et flerfagligt undervisningsforløb med geografi, biologi og fysik/kemi.

Læringsmål i forhold til læseplanerne for geografi, biologi og fysik/kemi (vejledende): Senere

Note: Den 15 marts 2018 blev læringsmålene i naturfagene i folkeskolen gjort vejledende. Derfor skal der nu bruges læseplaner. Disse læseplaner skal genskrives, da de ikke skal målrettes læringsmålene mere. Der kommer en første genskrivning i efteråret 2018 – og helt “nye” læseplaner i 2019-20. Det er på denne baggrund ikke optimalt at indskrive noget konkret her til.

Faglige temaer, der kan belyses i dette kompendie:

Generelle kompetencemål:

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag.

Eleven kan anvende og vurdere modeller i naturfag.

Undersøgelser i naturfag:

Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.

Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger.

Fællesfaglig intro – Eleverne har læst oplægget fra planetariet.dk

http://www.planetariet.dk/media/1385/missionentilmars_final.pdf

Se hele forløbet i dokumentet

Seneste lndlæg

Vil du have nyheder om Fable, undervisningsmateriale og workshops?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi tager dine personlige oplysninger seriøs. Vi sender dig ikke spam og vidregiver ikke dine data til 3. part.